Siirry sisältöön

Kiitos puhdasta energiaa tarjoavalle Fortumille! Siivoukseen modifioidut Itämeri-kajakit mahdollistavat hankkeen toteuttamisen Keilaniemen toimipisteissä.

Fortumin toiminnan perusta pohjautuu päättä­väi­syy­teen työsken­nellä sen eteen, että ihmisten hyvin­vointi, yhteis­kuntien tarpeet, yritysten menestys ja luonnon monimuo­toisuus ovat keskenään tasapai­nossa. Yhtenä Euroopan puhtaimmista energian tuottajista Fortum auttaa yhteiskuntia saavuttamaan hiilineutraaliuden ja asiakkaitaan kasvamaan ja dekarbonisoimaan prosessejaan luotettavalla ja tuottavalla tavalla tasapainossa luonnon kanssa.

Lue lisää kumppanistamme Fortum.